Stensaas Reinsdyrslakteri

Stensaas Reinsdyrslakteri AS drives i dag av tredje generasjon Stensaas. Det som nå er en solid familiebedrift startet så smått med en reinhandel i ny og ne rundt 1890. Siden da og frem til i dag har Stensaas Reinsdyrslakteri AS utviklet seg til å bli et av landets største og mest moderne reinsdyrslakteri. Selv om arbeidsmetodene har endret seg med stadig økende hygieniske krav, har noe stått stille: familien Stensaas og bedriftens forhold til reineierne. Gjennom generasjoner er det bygd sterke tillitsforhold som er avgjørende for stabilitet og sikkerhet for både forbrukerne, leverandører og bedriften.