Limited edition

Limited edition - Økologisk matkampanje

Limited Edition – navnet på kampanjen vår, ble svaret på en lang og grundig prosess som handlet om å finne essensen av hvem Kolonihagen er, og hva vår misjon er. Svaret lå i råvarene våre, som enda produseres i et lite kvanta, og som det derfor ikke finnes så mye av enda. Interessen for økologisk mat øker, men vi ser ikke det samme hva gjelder produksjonen. Vi skal ikke lenger enn til nabolandene våre Danmark og Sverige før vi møter land som har erkjent at økologisk mat er bedre for alle. De har også satt inn det som skal til for å flytte produksjonen til økologisk. Vi gjør det vi kan ved å intensivere samarbeidet vårt med små og lokale leverandører av økologisk mat.

Dyrevelferd, etikk og kvalitet var i fokus i kampanjen vår. Og ikke minst hvordan kvalitet i noen sammenhenger bør og skal koste noe mer. Det at vi som forbrukere jager billigst mulig mat er en av årsakene til at matindustrien presser verdikjeden fra jord til bord til det ytterste. Som forbrukere skal vi ikke undervurdere den forbrukermakten vi besitter. Vi kan velge å i større grad etterlyse kylling som har fått gå ute og som ikke har vært tilført antibiotika. Vi kan også stille krav til hvilket fôr vi ønsker at fisken barna våre spiser har fått. Vi kan rett og slett velge bort varer som helt opplagt ikke har hatt en god reise frem til butikkhyllen.

Kolonihagen sitt mål er å levere kvalitetssikret, økologisk mat til alle som ønsker å abonnere på matkassene våre eller handle i nettbutikken vår. Tilgangen på råvarer og andre økologiske produkter, gjør at vi ikke klarer dette hele tiden. Derfor Limited Edition. Ambisjonen våre er selvfølgelig at alle skal få. Men i perioder, for eksempel knyttet til sesong, får vi ikke tak i nok gulrøtter, fisk eller tomater til å fylle like mange matkasser som dere ber om. I stedet for å kompromisse på kvaliteten har vi valgt å være ærlige på hvor mange abonnenter vi til enhver tid klarer å gjøre fornøyde.

Mengden økologisk mat som produseres i Norge, er resultatet av en villet landbrukspolitikk - og til en viss grad også en holdningene til økologisk mat i grupper som har mest å tjene på at andelen konvensjonelt produsert mat er omtrent som i dag. I tillegg til å jobbe for at den økologiske maten som faktisk produseres, finner veien til de forbrukerne som ønsker den, driver Kolonihagen også kontinuerlig informasjonsarbeid og påvirkning for at den økologiske produksjonen i Norge skal øke.

Når "Limited Edition" forsvinner fra våre hjemmesider, vet du at vi har lykkes!

 annonse med kylling

annonse med grønnsaker

annonse med laks

annonse med tom matkasse

Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.