Økologisk kylling?

Vi som forbrukere har stor makt.

Om vi velger bort billig kylling og foretrekker produkter produsert med strengere krav til dyrevelferd, medisinering og andre kunstige tilsetninger, sender vi et klart signal til kjøttbransjen.
I økologisk kyllingproduksjon stilles det helt andre krav enn til «vanlig» eller konvensjonell produksjon.

Dyrene går fritt og skal ha god plass(nesten dobbelt så stor plass som en konvensjonell kylling), i tillegg til at de skal ha fri tilgang til utearealer.
Og i økologisk produksjon skal de også ha tilgang til vaglepinner som skal være plassert slik at de kan få ro og søke tilflukt fra stress.
Kyllingen skal ha tilgang på økologisk fôr som er tilpasset spesielt for dyret.
Økologisk fôr og naturlig næring gjør at kyllinger voksen i sitt naturlige tempo og leveres derfor til slakt først etter minst 81 dager.
Konvensjonell produksjon skjer i lukkede hus. Det er ingen krav om at dyrene skal kunne bevege seg ute.
Kyllinger i konvensjonell produksjon kan leveres til slakt allerede etter 28 dager. Hurtig vekst skyldes fôring med fôr rikt på energi og at det er avlet frem spesielle raser som vokser fort.
Liten plass og et unaturlig tempo gjør kyllingen syk. Den får antibiotikalignede stoffer som nasarin i foret.
Noe som resulterer at det oppstår resistente bakterier - og du må ha på deg hansker når du skal ta i kyllingen. 

Økologisk kylling
 

Derfor velger vi i Kolonihagen alltid økologisk kylling - og da fra Homlagarden i Hardanger.

Homlagarden bruker en saktevoksende rase, og de kontrolleres regelmessig av Debio, og hos Homlgaarden har det aldri blitt registrert resistente bakterier.
Videre har Homlagarden eget EU godkjent slakteri. Transporten til slakteriet er rolig og uten stress. Kyllingene blir skånsomt avlivet én og én, uten gass, og rengjort manuelt.
Kjøttet kommer så på kjøl innen 10 minutter etter avliving og pakking.

Bruk forbrukermakten din. Spis heller kylling mer sjeldent og etterspør økologisk der du handler!

Våre matkasser inneholder alltid den beste økologiske kyllingen.