Limited edition - Økologisk matkampanje

Limited Edition – navnet på kampanjen vår, ble svaret på en lang og grundig prosess som handlet om å finne essensen av hvem Kolonihagen er, og hva vår misjon er. Svaret lå i råvarene våre, som enda produseres i et lite kvanta, og som det derfor ikke finnes så mye av enda. Interessen for økologisk mat øker, men vi ser ikke det samme hva gjelder produksjonen.


Kolonihagen sitt mål er å levere kvalitetssikret, økologisk mat til alle som ønsker å abonnere på matkassene våre eller handle i nettbutikken vår.

Tilgangen på råvarer og andre økologiske produkter, gjør at vi ikke klarer dette hele tiden. Derfor Limited Edition.

Ambisjonen våre er selvfølgelig at alle skal få. Men i perioder, for eksempel knyttet til sesong, får vi ikke tak i nok gulrøtter, fisk eller tomater til å fylle like mange matkasser som dere ber om.

I stedet for å kompromisse på kvaliteten har vi valgt å være ærlige på hvor mange abonnenter vi til enhver tid klarer å gjøre fornøyde.

Mengden økologisk mat som produseres i Norge, er resultatet av en villet landbrukspolitikk - og til en viss grad også en holdningene til økologisk mat i grupper som har mest å tjene på at andelen konvensjonelt produsert mat er omtrent som i dag.

I tillegg til å jobbe for at den økologiske maten som faktisk produseres, finner veien til de forbrukerne som ønsker den, driver Kolonihagen også kontinuerlig informasjonsarbeid og påvirkning for at den økologiske produksjonen i Norge skal øke.

Når "Limited Edition" forsvinner fra våre hjemmesider, vet du at vi har lykkes!

 annonse med kylling

annonse med grønnsaker

annonse med laks

annonse med tom matkasse