Kroken syltetøy

På en liten gård i Indre Sogn dyrker Kroken økologisk frukt og bær til sitt syltetøy. Syltetøyet inneholder kun naturlige ingredienser uten kunstig tilsetning. Med mye naturlig smak av frukt og bær er dette Kolonihagens favoritt!

Vi har stilt Anne Lise hos Kroken noen spørsmål slik at de selv kan fortelle om deres mål og verdier:

Hvem er du?

Eg heiter Anne Lise Haukadal.

Gårdsnavn og hvem driver du gården sammen med, hvilken generasjon er dere på gården?

Bur på småbruket Soldalen/Haukadalen saman med mann og barn (er heime i helgane) me er tredje og fjerde generasjon som bur på småbruket.

Hvor lenge har du drevet som bonde og hvor lenge er gården drevet økologisk?

Eg har vore småbrukar sidan 1991. Me vart godkjent økologisk i 1993.

Hvorfor driver du økologisk/hvorfor la dere om til økologisk produksjon? På hvilken måte er din økologiske produksjon annerledes enn tilsvarende konvensjonell produksjon?

Me driv økologisk fordi me meiner at maten skal vere rein utan restar av gift.
Vil også at jorda skal vere rein til neste generasjon.
Me har 20-30 høner som går fritt ute  og kosar seg. Me har også noko frukt, bær og mykje rabarbra.
Hovudgeskjeften er produksjon av saft og syltetøy, mykje av frukta og bæra kjøpar me inn frå andre bønder i nærleiken.
Det er dessverre ikkje nok økologisk frukt og bær i nærleiken for å dekke etterspørselen. Så me har óg ein konvensjonell produksjon av saft og syltetøy.

Hvilke sprøytemidler er vanlig i produksjonen, friluft/bevegelsesfrihet, fôr, gjødsel med mer?

Me brukar ikkje sprøytemidlar i vår produksjon. Me gjødslar med eigen hønsegjødsel. Og hønene går stort sett heilt fritt ute og får økologisk for.

kroken kroken