Hitra Gårdsbruk

Grotteosten fra Hitra Gårdsmat er en fast, upasteurisert og knallgod ost. De bruker kalveløype fra egen gård i produksjonen, og osten modnes i en naturlig kjeller, med naturlig temperatur og fuktighet.  Alt dette gir smak og særpreg til osten og den ikke bare ser god ut men lukter deilig også. Dette er ekte håndverk. De har alltid drevet med frigangskyr, halmsenger og selvbetjente børster i tillegg til at kyrne går ute hele året. Den enorme innsatsen de gjør for at husdyra skal ha det godt kan en kjenne igjen på smaken på sluttproduktet!

www.hitragardsmat.no