Hva vil det si at en fisk er økologisk?

For at en fisk skal bli sertifisert økologisk så må den være laget i oppdrett - men med veldig mye strengere krav enn den vanlige oppdrettsfisken.

Når vi har mulighet velger vi villfisk, men det er da viktig for oss at den er fra en bærekraftig besetning, og at det er fisket på en bærekraftig måte.

lakseskiver

I økologisk fiskeproduksjon er det vesentlig strengere krav til foret.

Økologisk fisk fores med maritimt fôr, laget av avskjær fra fisk eller såkalt nedklasset fisk som ikke benyttes til menneskefôr  –  under forutsetning at det er bærekraftig fiske (for eksempel MsC-sertifisert).

Fôret er dyrere enn øvrig fôr som benyttes i oppdrettsnæringen. Fisken skal også fôres på en slik måte at det bidrar til et naturlig fôropptak og minst mulig fôrspill.


Den økologiske fisken har vesentlig bedre plass. Tettheten i merdene som fisken oppholder seg i, er 10 kilo fisk per kubikkmeter vann.

Lavere tetthet skal motvirke stress hos fisken.

Konvensjonelt oppdrett kan ha 25 kilo fisk per kubikkmeter vann.


Noten den økologiske oppdrettslaksen befinner seg i er fri for kobber, slik at man sparer miljøbelastningen dette kan gi.

Noten må riktignok vaskes noe oftere, men miljøgevinsten har gjort at stadig flere konvensjonelle oppdrettere tar i bruk kobberfrie noter.

Forøvrig er MOM (miljøovervåking i matfiskanlegg) en viktig faktor når Debio foretar sine kontroller.

Regelverket sier at sjøområder brukt til økologisk oppdrett skal brakkelegges i fire måneder etter nedslakting – mot normalt to måneder innen konvensjonell produksjon.

Og det er selvfølgelig Ikke lov å tilsette farge i foret - slik som det gjøres i konvensjonell laks.

Vi serverer økologisk laks på våre restauranter, og i våre matkasser og selvfølgelig villaks - når det er sesong.

Kort oppsummert:

1)    Fores på skikkelig fiskefor som også er bærekraftig
2)    Har vesentlig større plass enn konvensjonell oppdrettslaks
3)    Får ikke tilsatt farge i foret slik som konvensjonell oppdrettslaks
4)    Vi serverer økologisk laks og villaks når det er sesong.