Brødrene Ringstad

For Brødrene Ringstad er det viktig å kunne tilby kjøtt fra en lokal bonde som leverer det beste økologiske storfekjøttet. Dyrene får fri tilgang på økologisk fôr hele tiden og får beite ute på kløverengene på sommeren. I tillegg til gress og kløver fra engen, fôres dyrene på egenproduserte korn som valses før det gis til dyrene. Valsing betyr at fôret knuses slik  at kornet frigjør næringstoffene. På denne måten får dyrene nyttegjort seg av hele kornet.

www.brodr-ringstad.no