Ask Gård

Ask Gård ligger vakkert plassert i utkanten av Nordmarka med utsikt utover Randsfjorden. De har i dag 80 vinterforede søyer, en blanding av suffolk, spæl og pelssau. Dette gir grunnlaget for ca. 150 lam som blir født i slutten av april hvert år. Etter en snau måned åpnes grinden til sommerbeite og dyrene får kose seg med urter og sopp. På Ask Gård produseres det også økologisk spekemat, helt uten kunstig tilsening. De lager Fenalår, pinnekjøtt og Spekepølser av egne lam og spekemat av gris fra Heinrich Jung.

Vi har stilt folkene på Ask noen spørsmål slik at de selv kan fortelle om deres mål og verdier:

Hvem er dere?

Kristoffer & Anne Marte Evang

Gårdsnavn:

Ask Gård.

Hvem driver du gården sammen med, hvilken generasjon er dere på gården?

Vi to driver Ask gård foredling med foredling av kjøtt produkter fra gården og andre. Eirik og Runar Glørud er bøndene på gården. Eirik er broren til Anne Marte. Vi er tre familier som bor på gården.  Dette er andre generasjon på Ask.

Hvor lenge har du drevet som bonde?

Eirik Glørud tok over etter sin far i 2014.

Hvor lenge er gården drevet økologisk?

Ca. 25 år.

Hvorfor driver du økologisk/hvorfor la dere om til økologisk produksjon? På hvilken måte er din økologiske produksjon annerledes enn tilsvarende konvensjonell produksjon?

Vi driver økologisk fordi vi mener at dyrene skal få leve et fullverdig liv med naturlig mat, lys og fri tilgang til ute og inne arealer. Vi mener at maten vår smaker bedre, er bedre for deg og mer bærekraftig.  Det handler om å høste av overskuddet ikke tømme jorden for resurser.

Hvilke sprøytemidler er vanlig i produksjonen, friluft/bevegelsesfrihet, fôr, gjødsel med mer?

Innen spekemat er det vanlig med bla nitritsalt. Noe som er helt unødvendig da speking er i seg selv en konservering. Vi mener også at maten må få ha den fargen den har, og ikke sminkes med unaturlig farger. All mat som produseres på ASK er ikke tilsatt noen form for tilsetningsstoffer, kun kjøtt, urter og handtverk.

Ask Gård Ask Gård Kristoffer